Si voleu accedir a un dels textos, desplaceu el ratolí damunt la llengua que volgueu i després escolliu un text de la llista

Benvinguts a la web

Aquest projecte forma part del programa d’acollida lingüística i de formació inicial de programes de mobilitat universitària.

El conjunt del material consta de cinc parts:

Guia didàctica | Sons i grafies | Morfologia | Sintaxi | Lliçons

La Guia didàctica es dirigeix a aquelles persones que volen ensenyar segons aquest enfocament i a les que es disposen a aprendre de manera autònoma.

Tota la part gramatical (Sons i grafies, Morfologia i Sintaxi) és material de suport per a les lliçons. No està pensat per ser llegit de manera íntegra sinó per ser consultat puntualment quan es presenta una dificultat. Ha calgut sacrificar molta informació perquè s’havien de tenir en compte les cinc llengües i calia donar una explicació prou planera per a qualsevol lector. Es tracta d’un material amb vocació divulgadora i quan calguin precisions, s’haurà de consultar les gramàtiques i obres d’especialitat que ja existeixen.

Finalment, hi ha un petit mostrari de textos preparats que permeten veure com es treballa un text des d’aquest enfocament.

Trieu la vostra llengua de treball
A la pestanya "Índex" podeu triar quina part de la gramàtica voleu consultar (Morfologia, Sintaxi, Sons i grafies).
A la pestanya "Ajuda general" hi trobareu la Guia didàctica i l’Ajuda morfològica (la clau per llegir els quadres de la morfologia)
Amb aquestes pestanyes, podeu fer pujar i baixar les ajudes
Titulo contenidos